Nacka tingsrätt

Postadress: Box 1104 131 26 Nacka strand
Besöksadress: Augustendalsvägen 20 131 52 Nacka strand
Tel: 08-561 656 00
E-post: This is an email address

Nacka tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och begäran om bodelningsman.

Mer om Nacka tingsrätt