Nacka tingsrätt

Postadress: Box 1104 131 26 Nacka strand
Besöksadress: Augustendalsvägen 20 131 52 Nacka strand
Tel: 08-561 656 00

Nacka tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och begäran om bodelningsman.

Mer om Nacka tingsrätt

Information från Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommunicerar elektroniskt

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har beslutat att i största möjliga mån övergå till elektronisk kommunicering med vanligt förekommande aktörer i domstolen. Det innebär att handlingar från domstolen skickas via e-post istället för i brev. Information om denna förändring.