JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Återbetalning i brottmål

Blir du dömd för ett brott ska du vanligtvis betala tillbaka en del av statens kostnader för din försvarare och eventuella kostnader för åklagarens bevisning som till exempel blod-, urin- eller saliv/DNA-prov. Hur mycket du ska betala fastställer domstolen.

Betalning via Kammarkollegiet

När domen/beslutet inte längre kan ändras skickar Kammarkollegiet ett inbetalningskort till dig, på den adress som står i domen/beslutet. Av inbetalningskortet framgår vilket belopp, till vilket bankgiro och inom vilken tid som du ska betala.

Om du inte betalar i tid kommer ärendet att överlämnas till Kronofogden, vilket innebär extra avgifter för dig. Kronofogden kan också mäta ut dina tillgångar för att skulden ska bli betald. En skuld hos Kronofogden är en offentlig uppgift.
Senast ändrad: 2019-01-02

Kontakt

Kontakta Kammarkollegiet, inkassogruppen om du har frågor eller om du saknar inbetalningskort:

E-post: inkasso@kammarkollegiet.se

Telefon: 08-700 08 35

Det går också att läsa mer på https://www.kammarkollegiet.se/inkasso/vill-betala