JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktförbud

Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Kontakta åklagare om du vill att någon ska beläggas med kontaktförbud.

Den som fått kontaktförbud får inte besöka, kontakta eller följa efter den som skyddas av förbudet. I vissa fall kan ett kontaktförbud utvidgas så att det även innebär ett förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas (utvidgat kontaktförbud) och i vissa fall även kombineras med elektronisk övervakning. Kontaktförbudet gäller en viss tid (högst ett år) men kan förlängas med max ett år i taget. Det är alltid en åklagare som beslutar om kontaktförbud, och beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Ett generellt kontaktförbud innebär ett förbud att personligen söka upp den som förbudet skyddar, men också förbud att ta kontakt per telefon, brev, genom bud, genom telegram, e-post eller liknande.

Också annat som kan väcka den skyddade personens uppmärksamhet kan ingå i förbudet. Kontaktförbudet är inte begränsat till vissa platser utan gäller överallt.

Undantag och begränsningar av kontaktförbud

Kontaktförbudet gäller inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade, till exempel om gemensamma barn blir akut sjuka.

Om särskilda undantag eller begränsningar har gjorts framgår detta av beslutet.

Överträdelse av förbudet

Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Senast ändrad: 2019-01-02

Mer om kontaktförbud

Om du vill ha mer information kan du vända dig till den åklagare som meddelat beslutet om kontaktförbud eller till tingsrätten.

Kontakta åklagare 

Åklagarmyndigheten är representerad över hela landet. Du kan söka kontaktuppgifter till åklagare på Åklagarmyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).