JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem är vem?

Huvudförhandling i brottmål på tingsrätten - vilka är med, och vad har de för uppgifter?

Personer som kan vara med vid tingsrättens förhandling i ett brottmål är:

 • Målsägande - den som påstås har utsatts för brottet.
 • Målsägandebiträde - en advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.
 • Åklagaren - som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.
 • Den tilltalade - den som är åtalad för brottet.
 • Försvarsadvokat - den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.
 • Juristdomare - ordförande vid förhandlingen.
 • Nämndemän, oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.
 • Protokollförare - ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.
 • Vittnen - personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.
 • Sakkunnig - en expert som kallats in för att förklara något specifikt. Han eller hon kan till exempel vara läkare eller psykolog.
 • Tolk - om någon av parterna inte talar svenska. Förutom tolkar för översättning av ett främmande språk kan det förekomma tolkning för syn- och hörselskadade i domstolarna.
 • Åhörare. Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.Senast ändrad: 2017-01-16

Vad är huvudförhandling?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång kallas på en domstol huvudförhandling. Det innebär att domstolen kallar alla berörda parter till ett sammanträde.