JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Nacka tingsrätt

 

Reception

Nacka tingsrätt är från och med den 1 april 2007 allmän underrätt för Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. Tingsrätten handlägger bland annat brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden, konkurser samt samtliga utsökningsärenden i Stockholms län.

Nacka tingsrätt är också mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolen är en domstol för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt för kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

I Nacka tingsrätt arbetar drygt 140 personer: domare, notarier, beredningspersonal samt administrativ personal. Personalen är indelad i fem avdelningar; fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1 och 2 handlägger allmänna mål och avdelning 3 och 4 handlägger miljö-, fastighets- och PBL-mål. 

 

Ordninsvakt visar in till salen 

Nämndemän

I Nacka tingsrätt tjänstgör nämndemän. De är valda av kommunfullmäktige i Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Nämndemännen väljs på fyra år och har schemalagd tjänstgöring för ett år i taget.

Läs mer om nämndemän på Domstolsverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

 

Ordförande och nämndemän
Senast ändrad: 2018-09-26