JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänna avdelningarna

Allmänna avdelningarna består av avdelning 1 och 2. Avdelningarna handlägger som första instans brottmål, tvistemål, konkursärenden, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering, utsökningsärenden, exekvaturärenden och allmänna domstolsärenden som t.ex. rör adoption, förvaltarskap, god man, boutredningsmän, skiftesmän och bodelningsförrättare.
Senast ändrad: 2015-03-12