JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Information om beställning av handlingar från Nacka tingsrätt (1971-mars 2007)
Från och med den 21 mars 2018 går det inte längre att från vår domstol beställa material som hör till Nacka tingsrätt (1 juli 1971 – 31 mars 2007).

Vid beställning av material från den äldre Nacka tingsrätt var vänlig kontakta Stadsarkivet i Stockholms Stad. Mål som avgjordes efter den 31 mars 2007 finns kvar hos Nacka tingsrätt.

Kontaktuppgifter till stadsarkivet:
Telefon: 08-508 28 303 (telefontid vardagar 10–12)
E-post: stadsarkivet@stockholm.se

Nedan ser du vad det kostar att få kopior av allmänna handlingar:

E-post
Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. 

Fax
Avgift tas ut som för papperskopior om vi har skannat in handlingen för just din beställning. Finns handlingen elektroniskt lagrad debiterar vi som för e-post (se ovan).

CD/DVD
Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD
Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto
Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.
Senast ändrad: 2018-05-23

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär.

Det går också bra att e-posta, ringa eller besöka oss.

Arkivarien har telefontid kl. 09.00-12.00 och nås på telefonnummer 08-561 657 32. E-post adress till arkivet: nacka.tingsratt.arkiv@dom.se

Adressuppgifter till tingsrätten hittar du här.