JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Nacka tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos tingsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

Dataskyddsombud

Vid Nacka tingsrätt är rådmannen Björn Malmqvist dataskyddsombud. Det är till honom  du ska vända dig till vid frågor om personuppgiftsbehandling vid Nacka tingsrätt.

I dessa frågor kontakta Nacka tingsrätt, Box 69, 131 07 Nacka.

 
Senast ändrad: 2019-05-08

Dataskyddsombud

Björn Malmqvist, rådman

nacka.tingsratt.
dataskyddsombud@dom.se