JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Skogsbranden i Västmanland kan inte anses vara en miljöskada
[2017-10-30]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelar idag mellandom i de skadeståndsmål som väckts vid domstolen efter den stora skogsbranden i Västmanland....

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle
[2017-10-27]   Nacka tingsrätt
Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska...

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle
[2017-10-19]   Nacka tingsrätt
Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det...

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter i Östhammar
[2017-10-06]   Nacka tingsrätt
Den 9 oktober i Östhammar fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar...

Nacka tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om våldtäkt
[2017-10-02]   Nacka tingsrätt
I domen frikänns den tilltalade från våldtäkt. I målet är det ostridigt att det förekommit ett samlag mellan honom och målsäganden men deras uppgifter om det...

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter
[2017-09-29]   Nacka tingsrätt
Den 2 oktober i Oskarshamn fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar...

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle börjar
[2017-08-31]   Nacka tingsrätt
Den 5 september börjar mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Nacka tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Nacka tingsrätt.