JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Byggandet av ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden kan börja
[2018-05-25]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För...

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs
[2018-05-22]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedöme...

En person häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning
[2018-05-17]   Nacka tingsrätt
Nacka tingsrätt har i dag hållit häktningsförhandling och beslutat att häkta en person för grov kvinnofridskränkning.

Detaljplanen för bussterminalen vid Slussen fastställs
[2018-02-02]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. Domstolen avslår eller avvisar...

Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall
[2018-01-23]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen lämnar i dag ett yttrande till regeringen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för...

Mark- och miljödomstolen lämnar ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall
[2018-01-19]   Nacka tingsrätt
Tisdagen den 23 januari klockan 11.00 lämnar mark- och miljödomstolen ett yttrande till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd...

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle
[2017-12-05]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Nacka tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Nacka tingsrätt.