JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

24-årig man döms till fem års fängelse för sexualbrott mot barn

[2015-03-12] Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt meddelar i dag dom i ett stort mål avseende sexualbrott mot barn som framför allt skett över internet.

Målet avser misstankar om brott mot 59 personer. Av dessa är 57 flickor i åldrarna 13-18 år. Misstankar finns också om brott mot en man i 19-årsåldern, vars identitet har använts av gärningsmannen, och en liten pojke. Brottsoffren är bosatta i olika delar av Sverige. Huvudförhandling i målet har hållits mellan den 12 november 2014 och den 13 februari 2015.

Åklagarna har väckt åtal mot en 24-årig man hemmahörande i södra Storstockholm. De har yrkat att han ska dömas för flera fall av våldtäkt mot barn alternativt sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång och försök till sådant brott, utnyttjande av barn för sexuell posering (även grovt brott) och försök till sådant brott, sexuellt ofredande, ofredande och barnpornografibrott (även ringa brott). Brotten som mannen åtalats för har begåtts när han var mellan 20 och 23 år gammal och avser, med undantag för tre flickor, enbart kontakter per telefon och genom sociala medier på internet. Flickorna var vid tidpunkterna för brotten 11 till 17 år gamla.

Tingsrätten har kommit fram till att mannen ska dömas för ett ofredande, sex fall av sexuellt utnyttjande av barn, 110 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, varav 82 bedömts som grova, tre fall av försök till sådant brott, sju fall av sexuellt tvång och ett fall av försök till sådant brott, fem fall av sexuellt ofredande och tolv fall av barnpornografibrott, varav åtta bedömts som ringa. Tingsrätten har ogillat ett av åtalen såvitt avser våldtäkt mot barn, sju fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av sexuellt tvång, elva fall av sexuella övergrepp mot barn och tre fall av barnpornografibrott.

Enligt tingsrätten har den brottslighet som mannen döms för ett straffvärde motsvarande fem års fängelse. Då han inte kan anses lida av någon allvarlig psykisk störning och inte heller led av någon allvarlig psykisk störning vid tidpunkterna för brotten har tingsrätten kommit fram till att något annat straff än fängelse inte kan komma i fråga. Han har därför dömts till fängelse i fem år. Mannen ska i avvaktan på att domen vinner laga kraft vara kvar i häkte.

Mannen har i domen också ålagts att betala skadestånd till brottsoffren med drygt 700 000 kr. Skadestånden varierar i storlek mellan 5 000 kr och
42 000 kr. Sju av brottsoffrens skadeståndsanspråk har ogillats.

Tingsrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2015-03-12

För mer information kontakta:

Elisabet Wass Löfstedt
Rådman
08-561 656 95

Målnummer:

B 586-14