JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

[2017-10-19] Nacka tingsrätt

Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

Domstolen ska lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Inför yttrandet håller domstolen huvudförhandling i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Förhandlingen har pågått i Nacka 5–14 september, Oskarshamn 2–5 oktober och Östhammar 9–13 oktober. Syn har hållits vid platsen för ett slutförvar i Forsmark och vid SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

Huvudförhandlingen avslutas 23–27 oktober i Nacka

Förhandlingen fortsätter 23 oktober kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, Nacka. Den 23–24 oktober behandlas bl.a. frågor som domstolen ställt under förhandlingen till SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Den 26 oktober ges parterna tillfälle att slutföra talan i frågan om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Förhandlingen planeras att avslutas 26 oktober eller 27 oktober (reservdag) och domstolen kommer då att meddela tid för ett yttrande till regeringen. Den 25 oktober är inte förhandlingsdag.

Under förhandlingen presenterar SKB ansökan med miljökonsekvensbeskriv­ning och säkerhetsrapporter. Kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.

Mer information

För att ta del av handlingar i mål M 1333-11, kontakta mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Information om målet finns även på Nacka tingsrätts webbplats, se Uppmärksammade mål. Pressmeddelanden och information kommer att publiceras löpande på webbplatsen.

Senast ändrad: 2017-10-19

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
Rådman
08 561 657 20
Anders.lillienau@dom.se

Målnummer:

M 1333-11