JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

[2017-10-27] Nacka tingsrätt

Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

Domstolen ska lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Domstolen har under hösten hållit huvudförhandling i målet i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Förhandlingen avslutades den 26 oktober.

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen

Domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december. Yttrandet kommer att vara tillgängligt på domstolens kansli från kl. 11.00 den 20 december. Adress: Nacka tingsrätt, Augustendalsvägen 20, Nacka strand.

Mer information

Domstolen återkommer med mer information inför att yttrandet överlämnas till regeringen.

För att ta del av handlingar i mål M 1333-11, kontakta mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Information om målet finns även på Nacka tingsrätts webbplats, se Uppmärksammade mål. Pressmeddelanden och information publiceras löpande på webbplatsen.

Senast ändrad: 2017-10-27

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
rådman
08-561 657 20

Målnummer:

M 1333-11