JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen lämnar ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

[2018-01-19] Nacka tingsrätt

Tisdagen den 23 januari klockan 11.00 lämnar mark- och miljödomstolen ett yttrande till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Svensk Kärnbränslehantering AB har hos mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas. I yttrandet till regeringen bedömer domstolen om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken.

I samband med att yttrandet lämnas kommer domstolen att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domstolens bedömning. Domstolen kommer också att hålla en pressträff klockan 11.00 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand. Efter pressträffen finns det möjlighet för enskilda intervjuer med rättens ordförande, rådman Anders Lillienau.

Den som vill få yttrandet kan kontakta mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00.

Den som vill delta i pressträffen kan anmäla detta till anders.lillienau@dom.se. Anmälan om enskild intervju kan då också göras.

Senast ändrad: 2018-01-19

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
Rådman
08-561 657 20
anders.lillienau@dom.se