JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nacka tingsrätts faxnummer upphörde 1 oktober 2018

[2018-10-10] Nacka tingsrätt

Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att myndigheter ska vara möjliga att kontakta via telefax. Att upphöra med användandet av telefax är ett naturligt steg i det digitaliseringsarbete som pågår på tingsrätten.

Nacka tingsrätts användning av fax upphörde i samband med tingsrättens flytt till Sickla den 1 oktober 2018. Tingsrätten kan numera inte skicka eller ta emot några handlingar per fax. Aktuella kontaktuppgifter till tingsrätten finns här.

 Säker e-post kan skickas via Sveriges Domstolars kontaktformulär. Meddelanden som skickas till Nacka tingsrätt genom den funktionen skickas krypterat och går till tingsrättens registratorsbrevlåda. Filer om sammanlagt max 30 MB kan bifogas till meddelandet.

Senast ändrad: 2018-10-10