JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Nacka tingsrätt består av fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning; avdelning 1 och 2 som är allmänna avdelningar, avdelning 3 och 4 som är mark- och miljödomstol.

Tingsrätten har ca 130 anställda fördelat på lagfarna domare, tekniska råd, notarier, beredningsjurister, domstolshandläggare och administrativ personal. 

Tingsrättens chef är lagmannen Cecilia Klerbro. Allmänna avdelningarna leds av chefsrådmannen Thomas Strömgren, (avdelning 1) och chefsrådmannen Nils Cederstierna (avdelning 2). Mark- och miljödomstolens avdelningar leds av chefsrådmännen Liselotte Rågmark (avdelning 3) och Ylva Osvald (avdelning 4). Den administrativa avdelningen leds av den administrativa chefen Arja Kimander.
Senast ändrad: 2017-10-09