JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Nacka tingsrätt består av fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning; avdelning 1 och 2 som är allmänna avdelningar, avdelning 3 och 4 som är mark- och miljödomstol.

Tingsrätten har drygt 140 anställda fördelat på lagfarna domare, tekniska råd, notarier, beredningsjurister, domstolshandläggare och administrativ personal. 

Tingsrättens chef är lagmannen Cecilia Klerbro. Allmänna avdelningarna leds av chefsrådmannen Thomas Strömgren, (avdelning 1) och chefsrådmannen Nils Cederstierna (avdelning 2). Mark- och miljödomstolens avdelningar leds av chefsrådmännen Liselotte Rågmark (avdelning 3) och Elisabet Wass Löfstedt (avdelning 4). Den administrativa avdelningen leds av chefsadministratören Arja Kimander.
Senast ändrad: 2018-09-26