JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök och besök vid rättegång

Alla som vill se hur en förhandling/rättegång går till är välkomna till tingsrätten. En rättegång är oftast offentlig men ibland måste en del förhandlingar hållas bakom stängda dörrar.

Besök av skolklasser och andra större grupper bör avtalas i förväg med tingsrätten. Detta för att tingsrätten ska kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som ska göra studiebesöket, om det finns risk att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt se till att förhandlingen hålls i en förhandlingssal med tillräckligt många åhörarplatser. 

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är normalt inte lämpliga för skolklasser att närvara vid. 

I samband med studiebesök kan tingsrätten varje vardag kl. 08.45 – 09.00 erbjuda en kortare presentation av domstolen och ge information om hur en brottmålsförhandling går till. Presentationen hålls av en tingsnotarie som arbetar vid tingsrätten. 

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar om att mobiltelefoner ska vara avstängda och att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande. In- och utpassering sker med fördel i anslutning till pauser och bör ske så tyst och snabbt som möjligt.

För mer information om studiebesök och om lämpliga mål för studiebesöket är du välkommen att kontakta tingsrättens reception på tel 08 – 561 656 01 alt. e-post reception.nacka@dom.se.

En  förhandling kan ställas in med kort varsel och tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har bestämt studiebesök.
Senast ändrad: 2015-03-31

Inför studiebesöket

Besöka en rättegång

Förberedande information inför besök av en rättegång.

Vad händer i rättssalen

Vad händer i rättssalen från det att rätten kallar in parterna till det att domen meddelas? 

Vem är vem?
Huvudförhandling i brottmål på tingsrätten - vilka är med och vad har de för uppgifter?

Rättegång i tingsrätten
Titta på en animation för att följa vad som händer under en brottmålsrättegång.

Rättegångsskolan
Webbaserat utbildningsmaterial framtaget av Brottsoffermyndigheten  för den/de som ska besöka domstolen.

Skolmaterial med film, handledning och studiehäfte
Här beställer du filmen "Varför slog du mig, Peter?", som visar hur en brottmålsrättegång i svensk domstol går till. Tillsammans med handledning och studiehäfte är skolmaterialet anpassat för gymnasieskolan.

Juridisk ordlista
Ordlista som förklarar många av de olika ord och uttryck som domstolen använder sig av.