JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m.

 

Dagboksblad M1333-11 (pdf)Tidplan för målets
handläggning
 Tidplan (pdf) 

 

Kungörelse

 

Kungörelse 2016-01-29

   
Aktbilaga 1 flik_01a (pdf, 1 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 2 fullmakt (pdf. 18 Kb)
   
   
   
Aktbilaga 3 flik_01a (pdf. 1 Mb)
  flik_01b (pdf. 310 Kb)
  flik_03 (pdf. 575 Kb)
  flik_04 (pdf. 851 Kb)
  flik_08 (pdf. 422 Kb)
  flik_09 (pdf. 908 Kb)
  flik_13 (pdf. 853 Kb)
  flik_14 (pdf. 2 Mb)
  flik_15 (pdf. 1 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 4 flik_02 (pdf. 42 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 5 flik_12 (pdf. 11 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 6 flik_06 (pdf. 18 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 7 flik_07 (pdf. 2 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 8 flik_05 (pdf. 3 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 9 flik_11 (pdf. 4 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 10 flik_10 (pdf. 4 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 11 inledning (pdf. 140 Kb)
  MB2_kapitel 1 (pdf. 1 Mb)
  MB2_kapitel 2 (pdf. 4 Mb)
  MB_2 kapitel 3 (pdf. 990 Kb)
  MB_2 kapitel 4 (pdf. 927 Kb)
  MB_2 kapitel 5 (pdf. 6 Mb)
  MB_2 kapitel 6 (pdf. 1 Mb)
  MB_2 kapitel 7 (pdf. 1 Mb)
  MB_2 kapitel 8 (pdf. 974 Kb)
   
   
   
Aktbilaga 12 flik_16_sammanfattning (pdf. 5 Mb)
  flik_16_vol1 (pdf. 12 Mb)
  flik_16_vol2 (pdf. 29 Mb)
  flik_16_vol3 (pdf. 13 Mb)
   
   
   
Aktbilaga 13 inledning (pdf. 1 Mb)
  MB3_kapitel_1 (pdf. 2 Mb)
  MB3_kapitel_2 (pdf. 4 Mb)
  MB3_kapitel_3 (pdf. 2 Mb)
  MB3_kapitel_4 (pdf. 2 Mb)
  MB3_kapitel_5 (pdf. 10 Mb)
  MB3_kapitel_6 (pdf. 3 Mb)
  MB3_kapitel_7 (pdf. 2 Mb)
  MB3_kapitel_8 (pdf. 2 Mb)
   Senast ändrad: 2017-06-01

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
rådman
08-561 657 20

Jan-Olof Arvidsson
miljöråd
08-561 657 10