JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2017-01-19 Ansökan kungörs

[2017-09-21] Nacka tingsrätt

Ny tunnelbana från Akalla till Barkarby

Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för att få utföra följande åtgärder

  • bortleda inläckande grundvatten från tunnlar, stationer, uppgångar och tillhörande anläggningar,
  • under byggskedet leda bort allt grundvatten från öppna schakt i jord,
  • inom influtensområdet vid behov få infiltrera vatten i jord och berg för att upprätthålla godtagbara grundvattennivåer, samt
  • utföra och bibehålla anläggningar för dessa åtgärder samt riva ut tillfälliga anläggningar.

Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanans blå linje avses förlängas från befintlig station i Akalla till Barkarby station via en ny station som benämns Barkarbystaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela den nya sträckan.

Tidsplan för handläggningen i mark- och miljödomstolen

Domstolen har kungjort ansökan och gett myndigheter, berörda fastighetsägare och övriga tillfälle att lämna synpunkter på ansökan senast den 24 februari 2017.

Den fortsatta handläggningen av ansökan följer av en tidsplan.

Hur man får del av handlingar i målet

Man kan ta del av ansökningshandlingarna och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Helena Rehn, Järfälla kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Vasaplatsen 11, 08-580 282 10 och Cecilia Granlund, Stockholms kommun, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, 08-508 271 12. Mer information om projektet och ansökningshandlingarna finns även på Stockholms läns landstings webbplats.

Senast ändrad: 2017-09-21