JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2017-09-21 Huvudförhandling inleds den 26 september

[2017-09-21] Nacka tingsrätt

Ny tunnelbana från Akalla till Barkarby

Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanans blå linje avses förlängas från befintlig station i Akalla till Barkarby station via en ny station som benämns Barkarbystaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela den nya sträckan.

 

Vad prövar mark- och miljödomstolen?

 

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen ledas bort. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att sådan avsänkning orsakar skada på motstående intressen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvatten och infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd. Det är denna vattenverksamhet som omfattas av landstingets ansökan och som mark- och miljödomstolen nu ska prövas. Efter huvudförhandlingen redovisar domstolen sitt ställningstagande i en dom, som kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Det pågår också ett arbete med att ta fram en järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg och nya detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Det är Trafikverket respektive Järfälla kommun och Stockholms stad som beslutar om järnvägsplan och detaljplaner. Mer information om hur det går till finns på landstingets webbplats.  

 

Huvudförhandlingen inleds den 26 september

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling under perioden 26 september – 3 oktober. Förhandlingen börjar den 26 september kl. 09.30 på Wärdshuset Lasse-Maja (lokalen Stallet), Barkarby Torg 2-5. Mer information om huvudförhandlingen och vilka frågor som behandlas olika dagar finns i förhandlingsordningen.

 

Hur man får del av handlingar i målet om grundvattenbortledning

Man kan ta del av ansökningshandlingarna och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Helena Rehn, Järfälla kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Vasaplatsen 11, 08-580 282 10 och Cecilia Granlund, Stockholms kommun, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, 08-508 271 12. Mer information om projektet och ansökningshandlingarna finns även på landstings webbplats.

Senast ändrad: 2017-09-21