JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018-02-22 Tid för dom

[2018-02-22] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolens ställningstagande till landstingets ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. redovisas i en dom som ges den 25 maj 2018. Domen är tillgänglig fr.o.m. kl. 14.00.

Senast ändrad: 2018-02-22