JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stockholms framtida avloppsrening

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals avloppsreningsverk samt anläggande av bergförlagd avloppstunnel från Bromma avloppsreningsverk till Sickla


Mer information finns att tillgå på Stockholm Vatten AB:s hemsida. 

- Huvudförhandling kommer att ske den 4 september 2017 klockan 9:00 och kommer hållas på Stockholm Waterfront. 

Dagboksblad

Kungörelse       

Dom

Komplettering av ansökan:     Del 1    Del 2

Bemötande från Stockholm Vatten AB (aktbilaga 540)

Komplettering från Stockholm Vatten AB (aktbilaga 541)        

Ansökan

Bilagor till ansökan:
Bilaga A1
Bilaga A2
Bilaga A3
Bilaga B
Bilaga B1
Bilaga B2
Bilaga B3
Bilaga C
Bilaga C1 
Bilaga D
Bilaga D_1_1 
Bilaga D_1_2 
Bilaga D_1_3 
Bilaga D_1_4 
Bilaga D_1_5 
Bilaga D2
Bilaga E 
Bilaga E1
Bilaga E2
Bilaga F
Bilaga F1
Bilaga F2
Bilaga F3
Bilaga F4
Bilaga F5
Bilaga F6
Bilaga F7
Bilaga F8
Bilaga F9
Bilaga G1
Bilaga G2
Bilaga G3
Bilaga G4
Bilaga G5
Bilaga G6
Bilaga G7
Bilaga G8
Bilaga GMKB
Bilaga H
Bilaga I1
Bilaga I2
Bilaga I3
Bilaga J
Bilaga K 
Bilaga L1 
Bilaga L2 
Bilaga L3 
Bilaga L4 
Bilaga L5
Bilaga L6
Bilaga M
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2017-12-14

M 3980-15

 

Frågor kan ställas till följande
kontaktpersoner på domstolen.

Allmän information:
domstolshandläggare
Anna Brandt,
tel. 08-56165641
Svetlana Parapovic
tel. 08-56165631

Juridiska frågor:
rådmannen
Gunnar Bergelin,
tel. 0521-270315

Tekniska frågor:
tekniska råden
Roger Ödmark,
tel. 0521-270219
Gunnar Barrefors,
tel. 0521-270214